Skip to main content

Barcelona, 26-29 d'abril de 2022

Propostes de Participació

Es poden presentar propostes de participació fins el 15 de gener de 2022 (termini prorrogat). Tots els interessats en presentar una proposta han d’enviar un resum al Comitè Organitzador on s’exposin amb claredat els punts principals de la presentació, situant-la en el context de la recerca prèvia sobre el tema i indicant la importància de l’aportació. Les propostes han de ser originals i no poden haver estat publicades ni presentades prèviament en altres congressos.

Totes les propostes han de tenir un títol i han d’incloure el nom de l’autor (o autors) i el seu CV abreujat (màxim 150 paraules per autor). Les llengües preferents del Congrés (tant dels resums com de les comunicacions orals) són el català, el castellà i l’anglès.

El congrés tindrà un format dual i inclourà tant sessions virtuals com presencials (en la mesura que l’evolució de la pandèmia del COVID-19 ho permeti). En el cas de les sessions virtuals, els autors hauran de trametre la seva presentació enregistrada amb vídeo amb antelació suficient i, el dia i hora assignats a la presentació, hauran de participar personalment -mitjançant videoconferència- en la discussió posterior a la presentació.

Les modalitats de participació són les següents:

Propostes de comunicació lliure*: Comunicacions de 20 minuts, seguides de 10 minuts de discussió. El Comitè Organitzador agruparà les comunicacions acceptades en sessions, segons la seva temàtica. L’autor (o autors) de la proposta ha de presentar un resum d’entre 250 i 350 paraules.

Propostes de sessió*: Per tal de fomentar la col·laboració entre investigadors, el Comitè Organitzador anima a presentar propostes de sessions temàtiques de 90 minuts que incloguin, com a mínim, tres comunicacions de 20 minuts i 10 minuts de discussió cadascuna. El temps dedicat a la sessió (90 minuts) també es podrà organitzar incrementant el nombre de participants i reduint el seu temps d’intervenció a 10 o 15 minuts, però sempre es deixarà com a mínim 15 minuts de discussió al final. El coordinador de la sessió ha de presentar un resum global de la proposta (d’entre 250 i 350 paraules) i resums de cada una de les comunicacions dels participants (d’entre 250 i 350 paraules cadascuna). Les propostes de comunicació en cada sessió seran seleccionades de la mateixa manera que les propostes individuals.

Propostes de pòster*: Les propostes de pòster tindran les mateixes característiques que les propostes de comunicació lliure (amb un resum d’entre 250 i 350 paraules) però inclouran, a més, una explicació sobre el contingut i l’objectiu de la presentació gràfica. Les indicacions específiques per als pòsters s’anunciaran una vegada acceptades les propostes.

Propostes de taller*: Es consideraran tallers aquelles propostes de sessions que combinin aspectes pràctics i/o d’interpretació musical amb qüestions acadèmiques i/o tecnològiques. Docents, artistes, curadors i tècnics de diferents àmbits poden presentar propostes de tallers per emfatitzar reptes i possibilitats de la música en l’àmbit acadèmic, educatiu, interpretatiu, organològic, tecnològic i social, entre d’altres. L’autor de la proposta ha de presentar un resum d’entre 300 i 500 paraules, indicant el format i els participants.

Propostes de taula rodona*: El Comitè Organitzador encoratja a fer propostes de taules rodones que fomentin el diàleg i l’intercanvi d’idees entre participants i assistents. A banda d’exposar els objectius de la sessió, les propostes han de concretar qui seran els participants en la taula rodona i han d’acreditar la seva acceptació. Aquest format és especialment adequat per a tractar qüestions relatives a les polítiques culturals / musicals que es duen a terme a les societats actuals, així com la interrelació entre les arts o la multiculturalitat, entre altres temàtiques especialment sensibles a la transversalitat. El coordinador de la proposta ha de presentar un resum d’entre 300 i 500 paraules.


*Per qüestions organitzatives, el nombre de comunicacions, sessions, pòsters, tallers i de taules rodones que es programaran serà reduït, per la qual cosa el procés de selecció serà especialment rigorós.

Aneu al formulari d’enviament de proposta