Skip to main content

Barcelona, 26-29 d'abril de 2022

Organització

Coordinadors:

Jordi Ballester
(Societat Catalana de Musicologia / Universitat Autònoma de Barcelona)

Emilio Ros-Fábregas
(Societat Catalana de Musicologia / Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats – CSIC, Barcelona)


Comitè Organitzador:

Josep Maria Almacellas, Anna Maria Anglada, Carles Badal, Jordi Ballester, Lluís Bertran, Imma Cuscó, Alicia Daufí, Xavier Daufí, Germán Gan Quesada, Maria Gembero-Ustárroz, Josep Maria Gregori, Maria Gratacós, Aurèlia Pessarrodona, Andrea Puentes-Blanco, Jordi Rifé, Emilio Ros-Fàbregas