Skip to main content

Barcelona, 26-29 d'abril de 2022

Inscripcions

Per a participar i/o assistir al Congrés és indispensable realitzar una inscripció. El període d’inscripció s’obrirà a la tardor del 2021. Per a inscriure’s a alguna de les modalitats que impliquen la presentació de comunicació, sessió, pòster, taller o taula rodona, caldrà que aquesta hagi estat prèviament acceptada pel Comitè Científic.

Tipus de participacióQuota
Socis de la Societat Catalana de Musicologia* que presentin comunicació, sessió, pòster, taller o taula rodonaInscripció gratuïta
No socis que presentin comunicació, sessió, pòster, taller o taula rodona60€Abans del 15 de febrer de 2022
80€Després del 15 de febrer de 2022
No socis Estudiants (acreditat) que presentin comunicació, sessió, pòster, taller o taula rodona20€Abans del 15 de febrer de 2022
30€Després del 15 de febrer de 2022
Assistents que NO presentin comunicacióInscripció gratuïta

*Es podran acollir a aquesta modalitat aquelles persones que acreditin l’alta com a soci o formalitzin la seva afiliació en el moment de ser acceptada la seva proposta de comunicació (tardor del 2021). La quota anual de soci de la Societat Catalana de Musicologia per al 2021 és la següent: soci ordinari, 40€; soci estudiant, 10€; soci institucional, 80€ (més informació).