Skip to main content

Barcelona, 26-29 d'abril de 2022

Inscripcions

Per a participar i/o assistir al Congrés és indispensable realitzar una inscripció. Per a inscriure’s a alguna de les modalitats que impliquen la presentació de comunicació, sessió, pòster, taller o taula rodona, caldrà que aquesta hagi estat prèviament acceptada pel Comitè Científic. Podeu realitzar la inscripció en aquest enllaç: https://www.iec.cat/jornades/congresSCMus2022.asp

Tipus de participacióQuota
Socis de la Societat Catalana de Musicologia* que presentin comunicació, sessió, pòster, taller o taula rodonaInscripció gratuïta
No socis que presentin comunicació, sessió, pòster, taller o taula rodona50€Abans del 14 d’abril de 2022
60€Després del 14 d’abril de 2022
No socis Estudiants (acreditat) que presentin comunicació, sessió, pòster, taller o taula rodona10€Abans del 14 d’abril de 2022
20€Després del 14 d’abril de 2022
Assistents que NO presentin comunicacióInscripció gratuïta

*Es podran acollir a aquesta modalitat aquelles persones que acreditin l’alta com a soci o formalitzin la seva afiliació en el moment de ser acceptada la seva proposta de comunicació (primavera del 2022). La quota anual de soci de la Societat Catalana de Musicologia per al 2022 és la següent: soci ordinari, 40€; soci estudiant, 10€; soci institucional, 80€ (més informació).