Skip to main content

Barcelona, 26-29 d'abril de 2022

Formulari de Propostes

Procés de selecció de les propostes

Les propostes de participació seran sotmeses a un procés anònim d’avaluació en el que es decidirà si procedeix la seva admissió. En el cas de les propostes de sessió, es podrà acceptar només algunes de les propostes de comunicació que les integren -si es considera oportú.

Es comunicarà als admesos l’acceptació de la seva proposta, com a molt tard, el 10 de febrer del 2022 (termini prorrogat).

Per a poder presentar el seu treball, els autors admesos hauran d’estar inscrits al Congrés d’acord amb el procediment establert.

El termini de presentació de propostes va finalitzar el 15 de gener de 2022.